บริการ Wash Pro Green Wash FURiO Care
บริการล้างสี + ดูดฝุ่น
บริการล้างสี + ดูดฝุ่น
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น
บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น
บริการเคลือบสี
บริการเคลือบสี
บริการเคลือบสีด้วย Quick Wax
บริการเคลือบสีด้วย Quick Wax
บริการเคลือบสีด้วย Meguiar’s Synthetic Sealant 2.0 (เบอร์ 21)
บริการเคลือบสีด้วย Meguiar’s Synthetic Sealant 2.0 (เบอร์ 21)
บริการเคลือบแก้ว
บริการเคลือบแก้ว
บริการขัดสีรถ ลบริ้วรอย
บริการขัดสีรถ ลบริ้วรอย
บริการลบคราบแมลง ยางมะตอย
บริการลบคราบแมลง ยางมะตอย
ขัดฟอกภายในทั้งหมด (เบาะหนัง / เบาะผ้า + พรม + หลังคา)
ขัดฟอกภายในทั้งหมด (เบาะหนัง / เบาะผ้า + พรม + หลังคา)
ฟอกอากาศ อบ Ozone ห้องโดยสาร
ฟอกอากาศ อบ Ozone ห้องโดยสาร
อัตราค่าบริการ ขนาดรถ Wash Pro Green Wash
บริการเคลือบแก้ว
บริการเคลือบแก้ว ขึ้นกับขนาดรถและชนิดของผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า ผลิตภัณฑ์ หน่วย ราคาขายปลีก (บาท)
สินค้าและบริการอื่นๆ
5001668 FURIO SUPER GEAR GL5 80W90 (น้ำมันเกียร์) 1 ลิตร 260
5001667 FURIO SUPER GEAR GL5 85W140 (น้ำมันเกียร์) 1 ลิตร 260
5002185 FURIO ATF 1A (น้ำมันเกียร์ Auto) 1 ลิตร 310
5001286 SYNTHETIC CVT (น้ำมันเกียร์ CVT) 1 ลิตร 385
5002282 FURIO BRAKE DOT3/DOT4 500F (น้ำมันเบรก) 1 ลิตร 305
50160401 GREEN FLUSH (ล้างห้องเครื่องยนต์) 1 ลิตร 110
5002283 FURIO SUPER LONG LIFE COOLANT (น้ำยาหล่อเย็น) 1 ลิตร 210
5001882 FURiO ULTRA HD (หัวเชื้อน้ำมันดีเซล) 0.2 ลิตร 55
5001797 FURiO G ULTRA (หัวเชื้อน้ำมันเบนซีน) 0.12 ลิตร 85
ค่าบริการ 1 item 150
น้ำมันเครื่องเบนซิน
5001952 FURIO FULLYSYN PREMIUM SNCF0W40 (สังเคราะห์ 100%) 4 ลิตร 2,900
5002098 FURIO FULLY SYNTHETIC SP 5W30 (สังเคราะห์ 100%) 4 ลิตร 2,350
5002146 FURIO FULLY SYNTHETIC SP 5W40(สังเคราะห์ 100%) 4 ลิตร 2,390
5002145 FURIO FULLY SYNTHETIC SN PLUS 0W20 (สังเคราะห์100%) 4 ลิตร 1040
5002521 FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY SP 5W30 (กึ่งสังเคราะห์) 4 ลิตร 920
5002493 FURIO SYNTHETIC TECHNOLOGY SP 10W40 (กึ่งสังเคราะห์) 4 ลิตร 920
5002318 FURiO POWER SN/CF 20W50 (เกรดพื้นฐาน) 4 ลิตร 530
น้ำมันเครื่องดีเซล
5001983 FURIO FULLYSYN DIESEL CK4SN 5W30 (สังเคราะห์ 100%) 6 ลิตร 2820
5001992 FURIO SYN TECH DIESEL CI-4/SL 10W30 (กึ่งสังเคราะห์) 6 ลิตร 1020
5001994 FURIO SYN TECH DIESEL CI-4/SL 15W40 (กึ่งสังเคราะห์) 6 ลิตร 1020
5002319 FURIO POWER DIESEL CF4/SJ 15W40 (เกรดพื้นฐาน) 6 ลิตร 755
5002320 FURIO POWER DIESEL CF4/SJ 20W50 (เกรดพื้นฐาน) 6 ลิตร 755