Promotion เที่ยวเมืองไทยใช้บางจาก

Promotion เที่ยวเมืองไทยใช้บางจาก

1. Promotion แลกซื้อร่มลายกะปิในราคาพิเศษ 
2. Promotion ลดราคา 20% สำหรับงานบริการล้างสี ดูดฝุ่น และเคลือบเงาเร่งด่วน ที่ศูนย์ Wash Pro และ Green Wash
3. Promotion ลดราคา 30% สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ศูนย์ FURiO Care
4. Promotion Flash Sales : แลกคะแนนบัตร Greenmiles 100 คะแนน เพื่อเข้ารับบริการล้างสี ดูดฝุ่น ฟรีที่ศูนย์ Wash Pro และ Green Wash 10 สาขาที่ร่วมรายการ 
   -